Cap empresa podrà desgravar les despeses financeres

L'import mínim dels pagaments fraccionats passa del 8% al 12%
El Consell de Ministres ha aprovat avui ampliar la limitació de la deducció de les despeses financeres en l'impost sobre societats, fent-la extensiva a totes les empreses amb independència del seu tamany. Fins ara, la supressió d'aquesta ajuda fiscal es circumscrivia a les societats de major grandària. A més, el Govern limita durant durant aquest any i el pròxim la compensació de bases imposables negatives per a entitats amb una xifra de negocis superior a vint milions d'euros.