La retenció a l'IRPF per autònoms se situarà en el 19% a partir de 2014

Del 15% fins al setembre, la resta de l'any i 2013 puja al 21%
L'increment en la retenció en l'IRPF per rendiments d'activitats professionals i l'ingrés a compte per rendes del treball derivats d'impartir cursos i conferències no serà temporal, sinó permanent. Les referències del Consell de Ministres de divendres passat, on es van detallar part dels nous ajustos del Govern, només anunciaven una pujada temporal del 21% fins al 2013. El tipus del 15% és aplicable als rendiments satisfets o abonats fins el 31 d'agost de 2012. No obstant això, a partir d'aquesta data i durant tot 2013 el tipus escalarà fins al 21%, sis punts més, i a partir de 2014 es situarà en el 19%.
EL MÓN, Llegiu la notícia completa AQUÍ