Pla per retallar el dèficit del Govern

Avui hem sabut el pla que té Rajoy per retallar el dèficit, entre elles, el que ens toca més d'aprop:
 • Iva: pujar el tipus impositius. Aquest canvis segons han indicat podrien ser vigents aquest cap de setmana, màxim la setmana que ve.
  • Del 18 % al 21 %
  • Del 8 % al 10 %
  • El 4% es manté igual
 • Irpf: Eliminació de la deducció per habitatge habitual per habitatges comprats a partir del 2013
 • Pujada d'Impostos mediambientals i sobre el tabac.
 • Funció pública:
  • Se suspèn l'abonament de la segona paga extra. 
  • Es redueix el nombre de dies de lliure disposició. Ara en són 6.
  • Menys alliberats sindicals.
  • S'equipararan les condicions en situació d'incapacitat temporal a les dels treballadors del sector privat.
  • Es facilitarà la mobilitat dels empleats públics.
 • Seguretat Social:
  • Els nous receptors de la prestació de l'atur cobraran el 50 % de la base reguladora (en lloc del  60%) a partir del sisè mes.
  • Es reduiran les cotitzacions socials: en un punt el 2013 i un altre en el 2014.
  • S'eliminen totes les bonificacions a la contractació excepte la del nou contracte d'emprenedors i a la inserció laboral de discapacitats.
 • Liberalització d'accés i exercici dels serveis professionals (consultories...).
 • Es flexibilitzaran els horaris comercials i es liberalitzen els serveis associats al transport.