Modifcació de l'IVA

Recordem que amb efectes 01/09/2012, són d'aplicació les modificacions (pujades) de l'IVA, sent que el tipus general passa del 18% al 21%, el tipus reduït passa del 8% al 10%. El tipus súper reduït es manté igual, al 4%.
Igualment també es veuen afectats els percentatges de càlcul de la compensació a tant alçat establerts en el Règim Especial de l’Agricultura, Ramaderia i Pesca, sent que el 10% passa al 12% i el 8,5% passa al 10,5%.
El Règim Especial del Recàrrec d'Equivalència també es veu afectat, modificant el 4% que passa al 5,2 % i l’1% que passa al 1,4%.
Respecte a les modificacions d'activitats concretes, us adjuntem l'enllaç a un document emès per l'Agència Tributària per possibles aclariments.