El Govern retalla a la meitat el salari dels funcionaris que estiguin de baixa

Entren en vigor les mesures per frenar l'absentisme laboral
El passat 14 de juliol es va publicar al BOE el decret de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. En l'article 9 s'establien canvis substancials en el règim de baixes per malalties comunes, amb la finalitat de controlar l'elevat absentisme laboral en la funció pública, que ahir van entrar en vigor.