Els hereus podran regularitzar les rendes no declarades de morts

Aclariment d'Hisenda sobre la 'amnistia fiscal'
Els hereus podran acollir-se al procés extraordinari de regularització d'actius ocults posat en marxa per l'Executiu, més coneguda com amnistia fiscal, en nom del mort que posseïa rendes o béns no declarats. En aquest supòsit, l'hereu farà la declaració especial en nom del mort i després haurà de fer front amb normalitat al pagament de l'impost de successions i donacions en nom propi.