Els informes de Tributs sobre l'amnistia són vinculants

Hisenda reforça la seguretat jurídica del procés
L'Agència Tributària va assegurar ahir que els informes en què la Direcció General de Tributs aclareix aspectes de l'amnistia fiscal són vinculants. Hisenda tracta d'oferir seguretat jurídica perquè finalment els contribuents regularitzin la seva situació i, així, aconseguir els 2.500 milions d'ingressos previstos.