Els riscos de no acollir-se a l'amnistia fiscal

La legislació serà molt més dura a partir del pròxim 30 de novembre contra qui hagin defraudat
Que Hisenda no l'"agafi". Aquest és el desig dels que oculten algun bé o liquiden erròniament un impost a favor, de manera conscient. Però el setge del fisc es fita cada vegada que passa més temps. No només pels mitjans tècnics i humans que pugui utilitzar. Sinó, sobretot, perquè la legislació serà molt més dura a partir del pròxim 30 de novembre contra qui hagin defraudat i no s'hagin acollit a l'oportunitat que els brinda el Govern per posar al dia els seus comptes tributàries.