La Seguretat Social multa Catalunya amb 24 milions per impagament de quotes

La Generalitat retarda l'ingrés per no disposar dels diners
Indignació és el que es respira en el Govern de la Generalitat de Catalunya després de rebre una multa de la Seguretat Social per haver retardat nou dies a ingressar les quotes socials dels treballadors de l'Administració catalana. La multa suposa una penalització de 24 milions d'euros, ja que els interessos de demora que cobra la Seguretat Social són del 20%.