Limitacions als pagaments en efectiu

Ahir es va publicar la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, en la que es publica els límits dels pagaments en efectiu, la que ens diu que no es podrà pagar en efectiu les operacions en les que alguna de les parts actuï en qualitat d'empresari o professional, per un import igual o superior a 2.500,00 € o aquest mateix valor en moneda estrangera.
L'entrada en vigor d'aquest article de la llei és 20 dies després de la seva publicació.