Canvi de bases de cotització RETA

Recordem: El proper 31/11/2012 és el darrer dia per tramitar el canvi en les Bases de Cotització pel Règim Especial de Treballadors Autònoms.
Aquest canvi té efectes a partir de l'1/01/2013