Catalunya va ser la comunitat més emprenedora del 2011

Segons un informe elaborat per Analistes Financers Internacionals (AFI) i editat per la Fundació Mapfre que recull dades de l’Institut Nacional d’Estadística, Catalunya va ser la comunitat més emprenedora el 2011, es van crear gairebé 80 noves empreses per cada 1.000 habitants, seguida de les Balears (78,6) i Madrid  (77,3).

Segons un informe elaborat per Analistes Financers Internacionals AFI i editat per la Fundació Mapfre que recull dades de l'Institut Nacional d'Estadística, Catalunya va ser la comunitat més emprenedora el 2011, es van crear gairebé 80 noves empreses per cada 1.000 habitants. L'estudi destaca el "rejoveniment progressiu" de l'emprenedor amb la crisi, amb 5,6 milions de desocupats i amb una taxa d'atur entre els menors de 25 anys del 53,28% en el segon trimestre del 2012, segons dades oficials. L'emprenedor mitjà és cada vegada més jove. Quatre de cada 10 espanyols que van muntar un negoci el 2011 tenien menys de 35 anys. El 34,1% comptava amb entre 35 i 44 anys. I un de cada quatre superava els 45 anys. "Els emprenedors que només tenen estudis primaris continuen tenint el 2011 un pes significatiu", afegeix l'estudi. El 26,8% només comptava amb estudis primaris, el 10,8%, amb secundaris, el 21,1%, amb formació professional, el 18,3%, amb diplomatura, i el 18,5%, amb llicenciatures.

Font: Gencat.cat