Control de la Remissió a través del Sitema Red de Partes de Baixa i Alta d'IT


Nota Important sobre la transmissió de comunicats d'Incapacitat Temporal emès per la Seguretat Social i els terminis de presentació. És molt important respectar els terminis i que els treballadors portin la documentació amb l'antel·lació sufucient per poder tramitar-ho