El Govern ofereix no pagar impostos per atraure multinacionals a Espanya

Encara que no ingressen diners a Hisenda si poden deduir despeses financeresEl Ministeri d'Afers Exteriors inclou en la seva oferta per captar inversions fora de les fronteres espanyoles un tipus de societat que permet a les empreses i grups estrangers no tributar pels dividends o participacions en beneficis generades per les seves empreses filials. Invest in Spain, entitat dependent del Ministeri d'Economia, que integra les delegacions que es desplacen a altres països per capta inversions, promociona aquests ajuts com "un règim fiscal dels més competitius a la UE".