INFORMACIÓ ELECCIONS 25N

Segons la Llei Orgànica 5/1985:
-Els treballadors tenen fins a 4 hores màxim lliures retribuïdes per anar a votar. Que no vol dir que necessitin les 4 hores. Han d'utilitzar el temps necessari per exercir el seu dret a vot
-Si la jornada és reduïda, aquestes 4 hores màximes es redueixen en la mateixa proporció.
-Els treballadors per compte aliena i els funcionaris, nomenats Presidents o vocals de les Meses electorals, tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació, si és dia laborable. En tot cas, tenen dret a una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior.