Regularitzar immobles al Cadastre costarà 60 euros i no comportarà multa

El PP vol eximir de l'IBI als edificis històrics de l'Administració on es realitzi activitat econòmica
El PP ha registrat al Congrés una esmena al projecte de llei de mesures tributàries per precisar un nou procediment de regularització en el cadastre que busca «millorar la lluita contra el frau fiscal» a aflorar el que no està en el registre i no és objecte de gravamen. Aquest procediment costarà 60 euros per immoble com a taxa de regularització -que desapareixerà en finalitzar el procési exclou l'aplicació de sancions a qui no tingui al dia les seves dades en el Cadastre.
ABC, Llegiu la notícia completa AQUÍ