El Govern aprova el nou reglament de facturació

El Consell de Ministres ha aprovat, mitjançant un reial decret, el nou reglament sobre obligacions de facturació, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2013 i que transposa una directiva comunitària de 2010 sobre normes de facturació.Segons el Govern, amb això es reduiran les càrregues administratives i es facilitaran les transaccions econòmiques, a més de contribuir a la seguretat jurídica dels agents econòmics, sobretot, en els casos d'operacions intracomunitàries. La norma regula un sistema de facturació basat en dos tipus de factures: la completa o ordinària i la simplificada. Les factures simplificades podran expedir quan el seu import no excedeixi de 400 euros, IVA inclòs, o es tracti de factures rectificatives. També es pot aplicar quan el seu import no excedeixi de 3.000 euros, IVA inclòs, i es tracti de supòsits en què s'ha autoritzat l'expedició de tiquets en substitució de factures.
El Derecho, llegiu la notícia completa AQUÍ