Notificacions Electròniques Seg.Social

Des de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) s'ha elaborat un Projecte d'Ordre Ministerial pel qual es regula el Sistema de Remissió Electrònica de Dades en l'àmbit de la Seguretat Social, anomenat NOTESS (Notificacions Telemàtiques de la Seguretat Social).

A través d'aquest sistema, determinades notificacions oficials de la Seguretat Social que ara es rebien mitjançant correu ordinari en paper, s'han de comunicar telemàticament començant l'1 de gener de 2013.

Per la seva banda la TGSS comunicarà progressivament, mitjançant enviament de cartes personalitzades, la necessitat d'ús d'aquest sistema telemàtic a tots els subjectes responsables obligats, sent efectiva l'obligatorietat al mes següent de la recepció del comunicat.

Per a les empreses que iniciïn la seva activitat a partir l'1 de gener de 2013 no rebran cap notificació per part de la TGSS i estaran subjectes al nou procediment de comunicació telemàtica des de l'inici sempre que compleixin els requisits d'obligatorietat.

També informa la TGSS que durant el 2013 es realitzarà l'adaptació a NOTESS d'altres procediments i aplicacions, així com la incorporació d'altres actes administratius de la Seguretat Social per Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social.