Nou Sistema SMS Seg.Social

Mitjançant aquest nou sistema d'autenticació, podrà accedir als següents serveis de la seu electrònica introduint una sèrie de dades (Nombre de document (NIF, Passaport, NIE), número d'afiliació de la Seguretat Social, data de naixement i número de telèfon mòbil ), un cop verificades les dades el sistema enviarà per SMS una clau d'un sol ús que li permetrà accedir al servei.

En Ciutadans:
 • Acreditació activitat agrària compte propi
 • Duplicat de document d'afiliació
 • Informe d'Alta laboral a data concreta
 • Informe de bases de cotització
 • Informe de bases i quotes ingressades
 • Informe de dades identificatives i de domicili
 • Informe de situació actual del treballador
 • Informe de situació de cotització / deute de persones físiques
 • Informe de situació de Empresari Individual
 • Informe de vida laboral
 • Informe de vida laboral Acotat

En Empreses i Professionals:
Informe de situació de Empresari Individual

Accedir a l'adreça web