Una web europea per saber on i en quins sectors hi ha feina


Uns dos milions de llocs de treball a la UE segueixen vacants malgrat l'elevat nivell d'atur
Mostra en quins sectors hi ha feina i quin és el perfil de treballador, les qualificacions i aptituds necessàries a mitjà i curt termini, que reclama el mercat de cada país en cada moment. Aquest és l'objectiu del web «Panorama de Qualificacions de la UE» que la Comissió Europea acaba de posar en marxa. Basant-se en les dades recollides a escala europea i dels Estats membres, aquest web també oferirà informació sobre les professions que mostren una expansió més ràpida i les més difícils de cobrir i que presenten el major nombre de llocs vacants. Uns dos milions de llocs de treball a la UE segueixen vacants malgrat l'elevat nivell d'atur.