Dates màximes presentació impostos

Recordem que les dates màximes de presentació dels impostos són:

 • 21/01/2013: 
  • Models IRPF: 111,115,117,123,124,126,128. 
  • Resums anuals IRPF en paper: 180,188,190,193, 193-S,194.
 • 30/01/2013:
  • Models IRPF: 130, 131.
  • Models IVA: 303, 308, 309, 311, 322, 340, 349, 353, 371, 380.
  • Resum anual IVA: 390.
 • 31/01/2013:
  • Resums anuals IRPF telemàtics: 180,188, 190, 193,193-S, 194, 196
  • Donatius i Donacions: 182
 • 28/02/2013:
  • Declaració d'operacions amb tercers 347
  • Declaració informativa d'entitats en atribució de rendes 184
  • Modificació fórmula de càlcul pagament a compte IS. Model 202