El calendari laboral del 2013 fixa vuit festes nacionals, la meitat entre setmana

El calendari laboral per al 2013 recull un total de vuit festes nacionals per a totes les comunitats autònomes, inclosa Cantàbria, la meitat d'elles entre setmana i l'altra meitat cau en divendres o dissabte. En concret, aquest any hi haurà vuit dies festius nacionals "no substituïbles ", celebrant-se la meitat entre setmana: el mateix 1 de gener (dimarts), 1 de maig (dimecres), 15 d'agost (dijous) i 25 de desembre (dimecres) i la resta en divendres o dissabte: 29 de març (divendres ), 12 d'octubre (dissabte), 1 de novembre (divendres) i 6 de desembre (divendres).