Pujades d'impostos i eliminació de deducció per habitatge marquen l'inici del 2013

Augmenta la fiscalitat de les plusvàlues, puja l'IVA per a la compra d'habitatge nou, es penalitzen les indemnitzacions de directius i s'incrementa l'impost al tabac
L'any 2013 s'inaugura amb importants pujades d'impostos que afecten pràcticament la totalitat dels principals tributs, sent l'eliminació de la deducció per habitatge en l'IRPF un dels principals canvis en la fiscalitat que entren en vigor coincidint amb el començament de l'any . La supressió d'aquesta deducció, de la qual es beneficien aproximadament 5,5 milions de contribuents i és una de les principals partides dels beneficis fiscals de l'IRPF, es suprimeix per les compres d'habitatges que es facin a partir d'avui, però no es s'aplicarà l'eliminació amb caràcter retroactiu, de manera que els ciutadans que ja es beneficien de la mateixa podran seguir aplicant-se-la. Amb aquesta mesura, el Govern preveu recaptar 90 milions d'euros.