Com descobreix Hisenda el diner negre?

La discrepància entre les dades declarades i els que arriben al fisc per altres vies li serveix a l'Agència Tributària per indagar
La pregunta que es fan tots els anys alguns contribuents quan presenten la seva declaració és la mateixa: «Em faran una paral·lela?». La reflexió sobre el futur d'aquesta liquidació també: «No tenen perquè agafar-me». Pel simple fet de presentar la declaració de la renda, Hisenda no pot determinar si un contribuent juga amb els seus diners en «B», en negre o il·lícit. Però aquest document sí que ofereix alguna de les claus per rastrejar on es troben aquestes quantitats no declarades. Aquestes són les estratègies que segueix el fisc per buscar, enfocar i determinar on hi ha diners ocult a l'Administració.