La Seguretat Social pot embargar telemàticament més de 4.000 euros

La mesura entrarà en vigor l'1 de març
La Seguretat Social va a eliminar a partir de l'1 de març el límit de 4.000 euros embargables de forma telemàtica en comptes d'entitats financeres, segons apareix avui publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). D'aquesta manera, a partir d'aquesta data la Tresoreria d'aquest organisme podrà embargar telemàticament als seus deutors quantitats superiors a 4.000 euros.