Compte! L'ingrés d'IVA amb criteri de caixa podria multiplicar el frau


Els autònoms avancen 1.000 milions a Hisenda de factures sense cobrar
L'aplicació del criteri de caixa en l'ingrés de l'IVA ha estat una demanda històrica d'autònoms i pimes, que han fet enormes sacrificis per poder avançar a Hisenda desemborsaments corresponents a factures sense cobrar. L'anunci del Govern que això deixarà de ser així des 2014 ha suscitat un debat entre experts i afectats sobre el nou sistema perquè també té riscos.