LÍMITS INTRASTAT 2012

En data 04/03/2013 es publica en el BOE l'ordre HAP/338/2013, de 26 de febrer en la que es prorroguen els límits de l'intrastat del 2012 pel 2013.

  • Introduccions: 250.000,00 €
  • Expecidions: 250.000,00 €