CERTIFICACIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El 13/04/2013 es publica en el BOE  el RD 235/2013, de 5 de abril, pel que s'aprova el procediment bàsic per la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.
L'entrada en vigor d'aquesta llei és el 14/04/2013 i s'ha de lliurar el certificat a l'hora de vendre o de llogar un immoble segons el que preveu el Reial Decret.