Els empleats de la llar amb menys de 60 hores al mes gestionaran les seves altes


Previ acord amb el seu ocupador
Els treballadors de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador hauran ocupar directament de la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades en la Seguretat Social quan així ho acordin amb els seus ocupadors. Aquestes novetats per als empleats de la llar, col · lectiu que va passar a integrar-se al règim general de la Seguretat Social des de gener de 2012 després de suprimir el seu règim especial, han entrat en vigor aquest dilluns.