Hisenda inicia un pla pilot d'intercanvi de dades fiscals a la UE


Lluita contra el frau tributari
Els Governs d'Espanya, Alemanya, Regne Unit, França i Itàlia han començat a treballar en un programa pilot que permetrà intercanviar informació fiscal de forma automàtica a través d'un procés estandarditzat. Si el projecte arriba a bon port, l'Agència Tributària tindrà accés automàtic a dades sobre moviments econòmics - des obrir un compte bancari o adquirir un habitatge - de contribuents espanyols en aquests països. Actualment, dins de la Unió Europea ja existeix l'obligació de facilitar informació fiscal entre els estats membres, però, el seu funcionament és lent i les possibilitats d'obtenir dades tributàries varien molt d'un país a un altre.