Les parelles de fet podran cobrar la pensió de viduïtat sense tenir fills en comú


El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional l'apartat de la Llei de Mesures en matèria de Seguretat Social de 2007, que només reconeix la pensió de viduïtat a les parelles de fet quan hagin tingut fills comuns, impedint així accedir a aquesta retribució a les parelles de fet d'aquest sexe. Segons la sentència, datada el 14 de febrer, a la qual ha tingut accés Europa Press, aquesta norma comporta la vulneració de la prohibició de discriminació en funció de "qualsevol altra condició o circumstància personal o social" a la qual es refereix l'article 14 de la Constitució espanyola.