La reforma de pensions serà gradual i no afectarà a qui hagi cotitzat molts anys

Les jubilacions es deslligaran l'IPC de forma immediata, coincideixen els experts nomenats pel Govern
Sense canvis bruscos i «extremadament gradual». Així serà la pròxima reforma de les pensions, que no afectarà totes les generacions de la mateixa manera. Els una mica més de nou milions de pensionistes actuals i aquells ocupats que portin molts anys treballant i hagin acumulat llargues carreres de cotització quedaran fora dels nous canvis en què ja treballa a tota màquina el grup de dotze experts nomenats pel Govern per dissenyar el denominat factor de sostenibilitat, un mecanisme que permetrà mantenir el sistema de pensions en el futur.