Les mesures del Govern per promoure i agilitar la creació d'empreses

L'Executiu atorga avantatges fiscals i administratives als autònoms per incentivar l'activitat econòmica dins de la Llei d'Emprenedors
El Consell de Ministres va aprovar aquest divendres l'avantprojecte de llei de suport als emprenedors i la seva internacionalització per promoure i agilitar la creació d'empreses. Aquestes són les principals mesures incloses en la normativa que es tramitarà d'urgència al Parlament: