El Constitucional examinarà el diferent tracte a les parelles de fet per CCAA

El tribunal admet admet a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat que la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Canàries ha plantejat contra l'article 174.3 de la Llei general de Seguretat social.
El Tribunal Constitucional (TC) examinarà la regulació diferenciada de les parelles de fet entre comunitats autònomes (CCAA) i que, com a conseqüència d'això, una dona basca, gallega o catalana tingui més fàcil accedir a una pensió de viduïtat que una canària. El Constitucional ha decidit admetre a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat que la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) li ha plantejat contra l'article 174.3 de la Llei general de la Seguretat Social, que regula els requisits que ha de seguir una dona si aspira a cobrar una pensió després de la mort de la seva parella de fet. El Constitucional examinarà el diferent tracte a les parelles de fet per CCAA.