Indicadors de cojuntura econòmica Juny 2013

S'ha publicat l'informe d'Indicadors de cojuntura econòmina del Juny del 2013.
Per veure l'Informe sencer www.gencat.cat