L'Estat ha de rebaixar en 12 dies el termini de pagament per a complir la Llei de Morositat

Com a mínim sobre el paper, aquest any el sector públic està obligat a pagar en menys de 30 dies als seus proveïdors, creditors i titulars de drets, el que en el cas específic de l'Estat li exigirà fer un esforç extra per reduir en 12 dies el ritme mitjà al qual desemborsa seus pagaments. I és que, segons les últimes dades de la Intervenció General de l'Estat (IGAE), corresponents al quart trimestre de 2012, l'Administració central empra una mitjana de 60 dies a saldar les seves despeses corrents en béns i serveis (empitjora la ràtio del trimestre anterior, que estava situada als 55,64 dies) i gairebé 36 dies en abonar les inversions reals (abans era de 53,13 dies).