Hisenda creuarà les dades de totes les AAPP per no pagar als contractistes que tinguin deutes Crearà un nou "mecanisme informàtic"

El Govern vol crear un "mecanisme informàtic" per tenir controlats els deutes de les empreses contractistes amb qualsevol de les administracions públiques, bé sigui l'administració central, la local o l'autonòmica. L'objectiu és "creuar" les dades de totes elles perquè no es pagui a aquests contractistes si tenen deutes amb qualsevol de les AAPP i, per tant, "incrementar la recaptació". Així apareix reflectit en l'informe que ha realitzat la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques i que ha recollit Europa Press. La normativa actual estableix que per contractar amb les Administracions Públiques i per rebre ajuts d'aquestes, que les empreses han de complir el requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Tresoreria de la Seguretat Social.