Les pimes que facturin més de 100.000 euros a un client hauran de pagar l'IVA

El Govern restringeix la possibilitat d'ajornar el pagament fins al cobrament de la factura
Una de les mesures estrella del Govern del PP per a aquesta legislatura consistia a aprovar l'IVA de caixa per a pimes, de manera que els petits empresaris no hagin de pagar l'IVA al fisc fins a haver cobrat la factura. El Ministeri d'Hisenda va aprovar la mesura en l'última setmana de juny i limitava aquest nou règim a aquelles pimes amb una facturació inferior a dos milions d'euros. Però el projecte del Reial Decret que desenvolupa la mesura revela una altra restricció que impedeix a moltes pimes beneficiar-se del nou règim de l'IVA de caixa. Hisenda estableix una limitació per a les petites empreses que tinguin cobraments en efectiu de més de 100.000 euros amb un mateix client.