Una família nombrosa de cinc membres deixarà de percebre el bo social si guanya més de 34.691 euros

Segons la nova reforma elèctrica
Una família nombrosa composta per dos cònjuges i tres fills deixarà de percebre el bo social a què ara té dret si ingressa més de 34.691 euros a l'any, segons els nous criteris recollits en l'esborrany de reial decret sobre l'activitat de comercialització elèctrica, al qual ha tingut accés Europa Press. En l'esborrany es mantenen els grups que poden percebre aquest ajut, que són les potències de menys de 3 quilowatts (kW), els pensionistes de més de 60 anys amb pensions mínimes, les famílies nombroses i les famílies nombroses amb tots els membres a l'atur . A tots aquests criteris se suma ara un llindar de renda per sobre del qual els col · lectius anteriors quedaran exclosos. Per a una persona, el sostre és un 120% del salari mínim (10.841 euros), mentre que per a la segona és del 70% (7.588 euros) i per a la tercera i següents és del 50% (5.420 euros).