Báñez explica a sindicats i patronal la proposta del Govern per a les pensions

Reforma del sistema de càlcul de la pensió
La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, explicarà avui els termes de la reformes de les pensions als dirigents sindicals i empresarials. Báñez exposarà als líders d'UGT, CCOO i CEOE i CEPYME la intenció final que té l'Executiu sobre la proposta que va fer el comitè d'experts per introduir el factor de sostenibilitat en el sistema de pensions i adequar l'augment de l'esperança de vida. La proposta d'aquests experts gira al voltant d'una doble fórmula composta pel factor de revaloració anual (FRA) i el factor d'equitat intergeneracional (FEI), l'aplicació de la qual van considerar que s'havia de produir el més aviat possible i, en qualsevol cas, abans de 2019.