Els Becaris i la Seguretat Social

Una Sentència del Tribunal Suprem publicada el 28/06/2013 obliga a les empreses a donar d'alta i cotitzar a la seguretat social, als becaris que participin en programes de formació remunerats vinculats a estudis universitaris o de formació professional