Els pares podran gaudir del permís de lactància encara que la mare no treballi

Hisenda emet una resolució que reconeix aquest dret no només als funcionaris, sinó també als empleats del sector privat
Els pares podran sol·licitar el permís de lactància, independentment que la mare treballi per compte d'altri o no. Així ho estableix una resolució del Ministeri d'Hisenda, que fa extensible aquest dret no només als funcionaris, com ja va ser reconegut el passat febrer, sinó també als empleats del sector privat. Es dóna així un nou pas cap a la igualtat entre home i dona. Un dels dos, no necessàriament aquesta última, tindrà l'opció de gaudir d'una reducció de la jornada laboral d'una hora diària fins que el nadó compleixi els 12 mesos -en cas que es tracti d'un part múltiple, aquest període es multiplicarà pel nombre de fills-, o d'aquest temps acumulat, la qual cosa equival a unes quatre setmanes.