Seguretat Social: s'admet el pagament amb targeta

Nou servei per abonar deutes en via executiva
La Seguretat Social acaba de posar en marxa un servei electrònic que permetrà el pagament dels deutes que ja estiguin en via executiva amb targeta bancària de crèdit o de dèbit. Aquesta nova modalitat de pagament està dirigida tant a ciutadans com a empreses o professionals que tinguin cotitzacions impagades i que ja els hagin estat reclamades per la Seguretat social. En concret, es podrà pagar amb targeta deutes derivats d'expedients i providències de constrenyiment i d'expedients d'ajornament. Aquesta gestió -expliquen al Ministeri d'Ocupació- no necessita certificat digital ni té cap cost per a l'usuari, ja que no generen cap tipus de comissió.