Set de cada deu pimes aposten per un tancament d'any amb xifres positives

L'exportació és clau per millorar la competitivitat de les pimes
A més de les polítiques actives per al foment de la petita i mitjana empresa que Govern i comunitats autònomes estan posant en marxa, sembla que alguna cosa més es mou en el si de l'autoocupació i la Pime, com a mínim l'estat d'ànim. El passat dia 12 en el primer debat-col·loqui celebrat en el marc de l'espai radiofònic de Som Pime, Santiago Solana afirmava que "el 72% dels petits i mitjans empresaris consideren que, al tancament de l'exercici de 2013, el seu negoci haurà millorat". Una actitud optimista que va ser compartida per José Miguel García Aguilar, director de Pimes d'ONO qui, a tenor de l'increment del 40% de la demanda de productes tecnològics a l'agost, va afirmar rotund que "la caiguda ha acabat".