Els autònoms i particulars sense certificat electrònic podran presentar declaracions tributàries a través d'Internet per mitjà d'un número PIN

L'Agència Tributària ha posat en marxa un nou sistema de signatura electrònica no avançada, anomenat 'PIN 24 hores', que permetrà als autònoms i, en general, a persones físiques no obligades a disposar de certificat electrònic, presentar per Internet i a través de dispositius mòbils que no admeten firma amb certificats electrònics, un ampli ventall de declaracions informatives i d'autoliquidacions. D'aquesta manera, utilitzant el seu NIF i una clau de quatre caràcters més el 'PIN 24 hores', el contribuent queda identificat en la seu electrònica i podrà realitzar els tràmits oportuns.