Una esmena perquè els pensionistes paguin més en Renda

El Ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social segueix explorant les diverses fórmules d'augmentar els ingressos i reduir les despeses en la protecció social.
A més de reforçar la lluita contra el frau de les empreses i dels treballadors en el pagament de les cotitzacions socials i la percepció de les prestacions, i augmentar el control sobre les condicions dels mateixos pensionistes, el Departament de Fàtima Báñez ha obert una altra possibilitat: revisar les pensions que no paguen l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).