Quant li tocarà pagar per l'IBI el 2014?

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica la relació de municipis als quals se'ls aplicarà els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la LPGE per al 2014. Quant afectarà al seu rebut de l'IBI?