La jubilació el 2014: caldrà tenir 65 anys i dos mesos

Els que vulguin el 100% de la pensió hauran d'haver cotitzat 35 anys i sis mesos
A partir de l'1 de gener és necessari haver complert 65 anys i dos mes per poder cobrar la pensió de jubilació completa. Els que ho facin el 2015 hauran de tenir complerts els 65 anys i tres mesos, és a dir un mes més per cada any fins al 2018. Els que ho facin aquest any hauran de tenir 65 anys i sis mesos. A partir d'aquesta data l'increment serà de dos mesos per any fins a arribar als 67 anys com a edat mínima de jubilació.