Indicadors de conjuntura (Febrer de 2014)

 Generalitat de Catalunya - gencat.cat

S'han publicat els indicadors de conjuntura (febrer de 2014)
Actualització mensual del recull d'indicadors sobre l'evolució de l'economia catalana i el seu entorn.