Pujada quota #autònoms

Com alguns ja us haureu donat compte, la pujada de les bases de cotització mínima que venia prevista pels autònoms societaris de societats capitalistes i per autònoms amb més de 10 treballadors a càrrec durant l'any anterior, també s'ha aplicat a autònoms socis de Societats Civils Privades.

La seguretat social ha emès un comunicat dient que als Socis de les Societats Civils no se'ls ha d'aplicar aquesta pujada.